Als ondernemer is het belangrijk om uw (financiële) administratie op orde te hebben. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat.

De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers. Daarnaast heeft u als ondernemer ook te maken met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bankiers, leasemaatschappijen en niet te vergeten de belastingdienst.

Wist u bijvoorbeeld dat de belastingdienst als voorwaarde heeft gesteld dat u als ondernemer uw basisadministratie minimaal 7 jaar dient te bewaren?

Daarnaast dient uw administratie als basis voor de aangifte omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen naar de winst (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting). Kortom, tal van zaken waaruit blijkt hoe belangrijk een deugdelijke (financiële) administratie is. Wij kunnen het ons echter voorstellen dat u als ondernemer niet voldoende tijd beschikbaar heeft om naast uw eigen werkzaamheden ook een dergelijke administratie bij te houden.

Finanstratie zorgt voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Ons doel hierbij is om dit op een dusdanige wijze te doen dat er op een gemakkelijke manier informatie kan worden verkregen voor het besturen en het functioneren van uw onderneming en voor de verantwoording daarover. Uiteraard zullen wij u adviseren over het bijsturen van de primaire processen binnen uw onderneming, mocht hier behoefte aan zijn.

De consultants van Finanstratie zijn in te zetten voor tal van werkzaamheden die direct betrekking hebben op de salarisverwerking:

 • Invoeren, controleren en verzenden van mutaties;
 • Controleren van de (jaar)overzichten en het afsluiten van het jaar;
 • Opzetten van een geordende administratie voor de langere termijn;
 • Optreden als adviseur en vraagbaak voor de medewerkers van de klanten;
 • Het uitvoeren van loonbeslagen;
 • Het signaleren van verbeterpunten en deze communiceren naar direct betrokkene(n);
 • In overleg initiëren, vervaardigen, aanpassen en verstrekken van managementrapportages op basis van de salaris- en personeelsadministratie.
 • n de praktijk leveren onze medewerkers door hun deskundigheid en ervaring op het gebied van salarisverwerking een duidelijke toegevoegde waarde.
 • Automatiseren
 • Een vanzelfsprekend onderdeel van de werkzaamheden die niettemin de nodige toegevoegde waarde biedt is het - indien nodig - automatiseren van regelingen voor bijvoorbeeld pensioen en verlof. Hierdoor neemt de kans op fouten in grote mate af.
 • Herinrichting salarisadministratie na fusie of overname
 • Het behoeft geen toelichting dat de medewerkers van Finanstratie in staat zijn tot het (opnieuw) opzetten van een salarisadministratie, bijvoorbeeld na een overname, een fusie of een langdurige periode van onderbezetting. Hiervoor worden zelfstandig processen en procedures uitgewerkt.

Juist voor startende ondernemers is "een goed begin het halve werk". Voor advies m.b.t. de keuze van de bedrijfsvorm, tot en met het voeren van de financiële administratie kunt u bij Finanstratie terecht.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van specifieke diensten voor startende bedrijven:

 • Begeleiden van startende ondernemers en doorstarters
 • Aanmelden Belastingdienst
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Adviseren bij keuze van ondernemingsvorm
 • Bemiddelen bij bedrijfsfinancieringen
 • Bewaken van liquiditeitspositie
 • Opzetten interne administratieve organisatie
 • Verzorgen van financiële administraties
 • Opstellen van begrotingen en budgetten